31 mája, 2013

31.Máj – Deň Matky všetkých národov

31.Máj
DEŇ Matky všetkých národov
 
 
“Stojím pred tebou : Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica.   
Dnes obdrží (Pani) Matka korunu. Teológovia a apoštoli Ježiša Krista, poslúchajte dobre ! Vysvetlenie DOGMY som už vám dala. Pracujte a proste naliehavo svätého otca (pápeža), aby DOGMU VYHLÁSIL.”
VÍZIA VYHLÁSENIA DOGMY
(III. Vatikánsky KONCIL)

“Som v obrovskom chráme, vo svätopeterskom Dóme (Vatikán-chrám sv.Petra). Vidím samých kardinálov a biskupov. Potom vchádza pápež. Je to pápež, ktorého nepoznám. Je nosený na akomsi sedle, neskôr ide pešo. Ľudia jasajú, spustí  sa chór. Svätý otec (pápež) zdvíha dva prsty a hovorí niečo jazykom, ktorému nerozumiem.
Zrazu stojí (Pani) Matka na zemeguli. Hovorí s úsmevom: “Nechala som ťa – dieťa moje –  vidieť, čo je vôľa Pána Ježiša Krista. V TENTO DEŇ  prebehne korunovácia  jeho Matky, (Pani) Matky všetkých národov, ktorá skôr bola Máriou.” 
(31.5.1954 / Matka všetkých národov – Ida Peerdeman)
MODLITBA Matky všetkých národov
11.2.1951 / Matka všetkých národov (Panna Mária) zjavila modlitbu, keď povedala: Modli sa pod krížom:
Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen.”
28.3.1951 / Znova opakuje tu istú modlitbu, ale ešte pred ňou upozorňuje:“Na textu modlitby nesmie byť nič zmenené.”Potom opakuje tu istú modlitbu (ako 11.2.1951) a dodáva: Presne takto musí byť modlitba šírená.”Vysvetľuje zmysel modlitby a podotýka, čo z tejto modlitby sa nesmie vynechať, ale musí zostať:“Tá, ktorá kedysi bola Máriou,…” … a tak to zostane.”

 

KAUZA: MODLITBA Matky všetkých národov

    http://hriechyokultizmus.wordpress.com/2013/03/25/kauza-modlitba-matky-vsetkych-narodov-a-spoluvykupitelka-panna-maria/

2 apríla, 2013

Pozvánka na slávenie Nedele Božieho milosrdenstva v Košiciach

P:3, 02. 04. 2013 16:23, DOM

Košice 2. apríla (TK KBS) – Všetci záujemcovia sú pozvaní prežiť tajomstvo Božieho milosrdenstva vo farskom kostole Božieho milosrdenstva, ktorý stojí na Triede KVP v Košiciach, a to v dňoch 6. a 7. apríla 2013, kedy slávime aj Nedeľu Božieho milosrdenstva (v nedeľu).

Program slávenia:

Sobota 6.apríla 2013
15:00 modlitba v Hodine milosrdenstva a uctenie relikvie sv. Faustíny
15:30 prednáška s rozjímaním o podstatných prvkoch úcty k Božiemu milosrdenstvu
17:00 prednáška s diskusiou o štyroch formách kultu Božieho milosrdenstva
18.00 svätá omša s prvými vešperami nedele a s požehnaním obrazov Milosrdného Ježiša
20:00 pobožnosť Cesta svetla
22:00 adorácia s piesňami z komunity v Taizé, po jej skončení celonočná adorácia

Nedeľa 7. apríla 2013
08:00 ranné chvály a ukončenie celonočnej adorácie
08:30 modlitba posvätného ruženca
09:00 svätá omša Celebrant: Peter Novák, farár
10:00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a uctenie relikvie sv. Faustíny.
10:30 slávnostná svätá omša s požehnaním obrazov Milosrdného Ježiša. Celebrant: P. Viliam Karľa S.J.
15:00 slávnostná modlitba v Hodine milosrdenstva
15.45 recitál s názvom „Márnotratný Boh“ – umelecko-duchovný pohľad na tému milosrdenstva, zaznejú piesne a básne Zuzany Eperješiovej.

Po skončení priateľské stretnutie (agapé) v priestoroch fary.

Novéna pred nedeľou Milosrdenstva
Od Veľkého piatka sa slávi novéna pred Nedeľou Božieho milosrdenstva a to každý deň pred večernou svätou omšou v kostole.

TK KBS informoval Peter Novák